XXXI MARXA POPULAR de Santa EUGÈNIA

XXXIMarxasantaeugeniaREGLAMENT DE LA XXXI MARXA POPULAR DE SANTA EUGÈNIA DE TER·CAN GIBERT DEL PLA 2015
1. L’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter organitza amb la col·laboració de la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert del Pla, la XXXI MARXA POPULAR DE SANTA EUGÈNIA DE TER·CAN GIBERT DEL PLA 2014, que es
disputarà el proper 8 de Març de 2014 en un circuit per les hortes de Santa Eugènia de Ter i el Pla del Socs i carrers de Salt.
2. La sortida i l’arribada de la cursa tindrà lloc al parc de l’Àntiga Fàbrica Marfà-Darrere del Centre Cívic Sata Eugènia (Carrer Santa Eugènia, 146, 17006, GIRONA).
3. La recollida de dorsals i últimes inscripcions es faran al Parc de l’Antiga Fàbrica Marfà a partir de les 8:30 i fins 30’ abans del inici de la cursa (9:30h).
4. Els horaris i categories són les següents:
CORREDORS I CAMINANTS: 9.30 h
(Els caminants s’hauran de col·locar darrere dels corredors, en una marca que establirem)
5. Premis als guanyadors:
Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de les categories MACULÍ ABSOLUT i FEMENÍ ABSOLUT.
· JUVENIL (Mixte +14): Trofeu als tres primers classificats.
· INFANTIL (Mixte -14): Trofeu als tres primers classificats.
· Obsequi al corredor més veterà · Obsequi al corredor més petit
6. La cursa de 10 km es tancarà passada una hora i mitja des del seu inici. És a dir, amb un temps de 7 minuts per Km. (Tot aquell que vulgui seguir la cursa podrà fer-ho, però respectant les senyals viaries i sota la seva responsabilitat. Els caminants també hauran de respectar les senyals viaries en tot el recorregut).
7. Les inscripcions a la cursa i marxa de 10,000m. tindran un cost de (5€ euros), i de (3€ euros) per als menors de 18 anys membres de les associacions de la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert del Pla.
Les inscripcions el mateix dia de la cursa tindran un cost de (8€ euros).
Inscripcions ON-LINE i presencials anticipades (sense recàrrec):

https://www.runedia.com/inscripcio/201510822/·  (Pagament ON-LINE)
· Presencial a Can Ninetes o a Escudella Solidària. (Pagament EFECTIU)
8. Hi haurà avituallament al km 5 i al finalitzar la cursa. Al final de la cursa hi haurà botifarra pels participants i beure. Enguany, obsequiarem amb una samarreta en commemoració de la XXXI Marxa de Santa Eugènia de Ter 2015.
9. Hi haurà servei de guarda-roba al Parc de la Marfà i dutxes al Pavelló de Santa Eugènia.
10. L’organització no es fa responsable dels accidents o d’altres perjudicis que els participants pugin patir o ocasionar a tercers, abans, durant o després de la cursa.
11. Els corredors de la cursa, tant els inscrits com els espontanis, hi participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat. Per tant, exoneren de qualsevol responsabilitat a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la seva persona i, per tant, renuncien a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.
12. Els participants han d’estar segurs de que segueixen els controls mèdics adequats per garantir que disposen de prou bona salut i de no patir cap malaltia, al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció cardio-respiratòria que desaconselli la seva participació en la XXXI Marxa Popular de Santa Eugènia de Ter.
13. El dorsal atorgat és personal i intransferible, per la qual cosa no es pot cedir o vendré a cap altre persona, inclús en el cas de que no es pugui assistir a la prova. Excepcionalment, es podrà informar a l’organització per a que valori qualsevol proposta de canvi de dorsal, aquesta, haurà de ser demanada amb suficient antelació, i, l’autorització final la concedirà l’entitat organitzadora.
14. L’organització pot demanar el D.N.I. o similar, per comprovar l’edat dels atletes.
15. El participant es compromet a seguir les pautes generals de respecte als demés i al medi ambient que es relacionen tot seguit:
a) Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes al trànsit.
b) Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
c) No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.
d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge.
e) Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
f) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.
g) No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el medi.
h) No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats expressament per a la recollida d’aquests.
i) No sortir del recorregut marcat.
16. Trobareu més informació sobre la cursa a la web de l’Ass. De Veïns de Santa Eugènia de Ter (http://avsantaeugenia.com) i al Facebook de l’AV Santa Eugènia de Ter (https://www.facebook.com/avsantaeugenia).
17. De conformitat amb l’establert als articles 6.1 i 11.1 de la L.O. 15/1999 de 13
de desembre de protecció de dades de caràcter personal i en l’Art. 2.2 de la L.O
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, els hi comuniquem que les dades de
caràcter personal que ens faciliten els participants, i que resulten necessàries
per a la formalització de la inscripció a la “XXXI MARXA POPULAR DE SANTA EUGÈNIA DE TER·CAN GIBERT DEL PLA”:
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el
fet de formalitzar la inscripció implica la total acceptació del present reglament,
per la qual cosa els participants AUTORITZEN a l’AV SANTA EUGÈNIA DE TER la utilització de les seves dades per al seu ús en qualsevol tasca necessària per a la realització i organització de la “XXXI MARXA POPULAR DE SANTA EUGÈNIA DE TER·CAN GIBERT DEL PLA”, a més de recavar i publicar en la web oficial de l’AV SANTE EUGÈNIA DE TER així com a revistes, xarxes socials i altres mitjans de comunicació, les imatges preses durant la celebració de la “XXXI MARXA POPULAR DE SANTA EUGÈNIA DE TER·CAN GIBERT DEL PLA”.
18. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament. Tot el que no estigui contemplat dintre del mateix, queda sota la decisió de l’organització.